Project Gutenberg Luxembourg


De Gutenberg Projet huet et sech zur Aufgab gemaach weltwäit Bicher an Texter ze digitaliséieren, vun deenen de Copyright verfall ass, an dës Wierker dann der Mënschheet als 'Public Domain' zur Verfügung ze stellen.

Dëse Website ass den offizielle Site vum Gutenberg Projet Lëtzebuerg. Hei fannt dir allgemeng Informatiounen zum Projet; eng Biographie vum Johannes Gutenberg eis virtuell Bibliothéik mat internationale Wierker souwéi Informatiounen doriwwer wéi dir beim Projet matmaache kënnt.


Gutenberg Project worldwide

 

Gutenberg Project Luxembourg